สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลลำปางหลวง

     
 
 
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง
 
วัดจู้ดทุ่ง(ไชยาทุ่งล้อม)
 
 
 
 
วัดม้าเหนือ
 
บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี